• Forvaltningstjenester

  • Salomon Johansen Eiendomsmegling

Forvaltning

 

Vårt søsterselskap S&J Eiendomsforvaltning AS leverer løsninger for forretningsførsel og forvaltning av boligselskaper, herunder sameier, borettslag, aksjeboligselskaper og andre private gårdeiere. Selskapet drives av mennesker med forskjellig kompetanse, herunder autorisert regnskapsfører, revisor, økonom og advokat.

Business agreement between two individuals

Om du er interessert i forvaltningstjenester, kan du besøke nettsiden til S&J Eiendomsforvaltning AS, eller så kan du kontakte S&J Eiendomsforvaltning direkte ved å bruke kontaktskjemaet under, eller ved å ringe 22 20 85 00

Kontaktskjema eiendomsforvaltning